PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikoloji dünyasında yardım arayan ya da yardıma gereksinimi olan kişilere danışan denir.

Danışanlar,

Kendi gözünde ya da diğerlerinin gözünde yaşadığı sorunlarla baş edememektedir.
Kendisi, olabileceği kadar iyi yaşayamadığı hissinde olup yeni bir arayış içindedir.
Duygusal çalkantıya sebep olan krizler, dertler, kaygı ve şüpheler, zorluklar, hayal kırıklıkları psikolojik danışma ihtiyacı doğurmaktadır. Danışanlar yaşamlarındaki sorunları iyi idare edemedikleri için psikolojik danışmanlara başvurma ihtiyacı duyarlar. Burada sorunlarla etkili ve aktif mücadele yöntemlerinin bilinmemesi yanında bireyin sorunun üstesinden gelebileceğine dair inancı da kaybolmuştur. Denenen çözümler işe yaramadığında ümitsizlik ve hayal kırıklığı daha da büyümüştür.

Sebep ister yersiz şüphe ve nedensiz korkular, ister psikiyatrik bir bozukluk, ister alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı, ister sorunlu bir evlilik, ister orta yaş bunalımı, ister ekonomik bir kriz, ister iş hayatında bir çalkantı, ister fiziksel ya da duygusal bir travma, her ne olursa olsun ortada yardım aramaya ihtiyaç duyulan bir problem vardır. Sorunları ister kendimiz yaratıp büyütelim isterse yıkıcı travmatik bir durum yaşayalım psikolojik danışma ile bu problemlerle etkin bir biçimde başa çıkmak mümkündür.

Psikolojik danışmanlığın amacı sorunları doğrudan çözmek değildir. Danışana krizi ya da sorunu etkin biçimde yönetmesine ya da kendisinin görmediği yeni çözüm yollarından yararlanmasına yardım edilir. Her sorun aslında yeni öğrenme fırsatları yaratmaktadır. Önemli olan öğrenilenleri yeni durumlara da uygulayabilmektedir.

Pek çok danışan evlilik ve iş hayatında kendini kapana kısılmış gibi hissetmekte, herhangi bir hedef ve motivasyonları kalmamakta, kendi değerlerine yabancılaşmakta, ideallerine göre yaşayamanın huzursuzluğunu duymakta, suçluluk ve hayal kırıklığına kapılmaktadır. Bu danışanlarımızın psikolojik danışma için başvurmalarının sebebi sorunlarıyla başa çıkmak değil, hayatını anlamlandırmak, daha doyurucu bir hayat yaşamaktır. Burada psikolojik danışmana düşen görev neyin daha iyi olabileceği, nasıl daha iyi olabileceğini göstermektir.

Bunlar ışığında psikolojik danışmanlığın iki amacı olduğunu söyleyebiliriz.

Danışanlara sorunlarını yönetebilme becerisi kazandırmak, kullanılmayan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardım etmek.
Danışanların hayat pratiğine kendi kendilerine daha iyi yardım edebilmelerini sağlamak.
Psikolojik danışman, bu doğrultuda danışanın yaşamında kalıcı bir fark yaratmaya yönelik yapıcı bir değişimle ilgilenir. Örneğin, nedensiz korkular kaybolacak, endişe yerini huzura bırakacak, bir kanser hastası yaşama dört elle sarılacak, tekdüze bir evlilik renklenecek, her türlü şiddet ve duygusal travmaya rağmen eşinden ayrılma cesaretini bulamayan bir kadın bu cesareti bulacak, etkin ders çalışma yöntemlerini bilemediği için üniversite sınavlarına hazırlanırken korku ve motivasyon eksikliği çeken genç çalışma azmini ve özgüvenini yakalayacak, yaşamsal öneme sahip kalp ameliyatını korkuları yüzünden erteleyen bir yetişkin ameliyata soğukkanlılıkla karar verecek, sevgilisinin kendisini terk etmesinden sonra hayata küsen bir genç kız daha nice sevgililer bulabileceğini anlayacak, engellenince öfke krizine tutulup kendini yerden yere atan çocuk daha anlayışlı olacaktır.

Buna benzer tüm sorunlar için psikolojik danışmanlık hizmeti alınabilir. Psikolojik danışmanlar sorun yöntemi fırsatları tanıma ve geliştirme, mantıklı karar verme becerisini arttırma, bireyler arası iletişim becerilerini arttırma yoluyla psikolojik sorunlarda yanınızdadır.