KARİYER TERAPİSİ

Her şeyin hızla geliştiği ve değiştiği bu çağda çoğu genç kendine hedef belirlemekte zorluk yaşamaktadır. Bu hızlı değişim özellikle son yıllarda farklı ve adını daha önce hiç duymadığımız meslek alanlarının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Ortaya çıkan bu çeşitlilik gençlerin kafasının daha da karışmasına sebep olabilmektedir. Kendini ve yeteneklerini henüz keşfetmediği bir dönemde geleceği ile ilgili ileride kendisini mutlu edecek kararı vermesini beklemek gençler için zor ve stres yaratıcı bir süreçtir. Ayrıca gençlerin okulları, okulların bölümlerini, meslek alanlarını ve hangi mesleklerin kendi beceriyle örtüştüğünü öğrenmeden doğru bir seçim yapmaları zordur. Bu nedenle bu süreç için bir uzmandan danışmanlık almanın gençler için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kariyer danışmanlığı gençlerin kendi ilgi, beceri ve kişilik yapılarını anlamaya, keşfetmeye ve ortaya çıkan sonuçlara göre en uygun alanı seçmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir danışmanlık hizmetidir. Rekabetin ön planda olduğu bu çağda kişiye en uygun olan alanı bulmak ileriki yıllarda başarıyı ve tatmini getirecek en önemli faktörlerin başında gelmektedir.