CİNSEL TERAPİ

Birey davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik kavramı sadece cinsel organlarla sınırlı kalmış değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş düşüncelerin çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin fiziksel ve psikolojik faktörleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri öncül olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir.

Cinsel işlev bozukluğu tıbbi veya biyolojik bir nedene bağlı ise, tedavisi ilaç veya farklı tıbbi yöntemlerle olacaktır. Ancak bu durumda tedaviyi, ürologlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ya da psikiyatristler yaparlar. Eğer cinsel sorun psikolojik etmenlerle ilişkili ise veya tıbbi bir nedene bağlı olarak gelişmiş olsa bile psikolojik etmenler sorunu ağırlaştırmışsa, cinsel terapiler uygulanmalı ya da ilave edilmelidir. Cinsel terapileri ise cinsel terapi konusunda eğitim almış terapistler yapabilir.

Cinsel işlev bozukluğu olan bireylere uygulanan ve etkili olduğu bilinen cinsel tedaviler aslında özel bir öğrenme şeklidir. Bu öğrenme sürecinde kişiye temel olarak şunlar öğretilir: Genel olarak psikoterapilerde ve özellikle de cinsel tedavilerde kişiye özel ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturulur. Bu ortamda kişi kendi denetimi altında kendisini, kimliğini, bedenini, ilişkisini keşfetmeye cesaretlendirilir ve özgüven kazandırılır. Bu keşif ve öğrenim kişinin özelliklerine göre değişen bir hızda ve aşama aşama olur.

Cinsel terapide başarı oranı genellikle yüksektir. Kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen vajinismus tedavi açısından en yüz güldürücü sorundur. Cinsel terapiye en iyi ve en kısa sürede yanıt veren cinsel işlev bozukluğu olduğu da görülmektedir.

Cinsel eylemin insanların düşündüğünden daha karmaşık mekanizmalar tarafından etkilenen bir davranış olduğunu söyleyebiliriz. Uyarılma birçok faktör tarafından etkilenmeye açıktır. Cinselliği çevreleyen faktörler önemlidir. Bunlar iletişim, güven hissi ve mahremiyettir.

Cinsellikle İlgili Önemli Bilgiler;

Cinsellik, yaşamın sağlıklı ve doğal bir parçasıdır. İnsan cinselliği sadece üreme amacı taşımaz, cinsellik haz amacıyla yaşanır. Bu bağlamda içerisinde cinsel arzular ve fanteziler yaşanması normal ve sürecin parçasıdır.
Cinsellik tüm insanlara özgüdür.
Cinsellik fiziksel, duygusal, zihinsel olduğu kadar toplumsal, sosyal ve entelektüel öğeleri de barındırır.
Her insanın cinsel yönelimine uygun davranışta bulunma ve yaşama hakkı vardır.
Cinsel yaşam zorlama, baskı ve sömürüden uzak olmalıdır.
Cinsel ilişkilerde karşılıklı sevgi, paylaşım ve birbirine özen gösterme egemen olmalıdır. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan cinsellik daha doyurucu ve sağlıklıdır.
Cinselliği yaşamaya erken yaşta başlamak bir takım riskleri beraberinde getirir. Cinsel davranış sorumluluk ve öz denetim gerektirir. Gençlerin cinsel konulara merakı olması son derece normaldir. Gençlerden cinsel yaşamları karşısında sorumluluk bekleniyorsa onlara bu konuda gerekli ve doğru bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Gerektiğinde hizmet alabilecekleri kuruluşların bilgisi gençlere verilmeli ve bilgilendirilmelidirler.
Çocukların cinsellikle ilgili bilgileri anne babalarıyla ya da güvendikleri kimselerle paylaşmaları yararlı olur. Cinselliğin doğal olduğu utanılacak bir şey olmadığı bilgisi onlarla paylaşılmalıdır.
Çocuklar cinsiyeti gözetilmeden sevilmeli ve bakılmalıdır.

Cinsel sorunların nedenleri;

Cinsel eğitimsizlik ve bilgisizlik.
Cinsel yaşamda yanlış inanışlar.
Cinsel istek azlığı.
Cinsel tiksinti bozukluğu.
Kadınlarda orgazm bozukluğu.
Erektil disfonksiyon.
Erken boşalma.
Cinsel Fobiler.

Şifa Hatun Yaşam Akademisi Uzman Kadrosu ile Cinsel Sorunlarınızda Hizmetinizde.