GESTALT ÇİFT TERAPİSİ

Gestalt çift terapisinin esas aldığı şu anda tecrübe edilenlerdir. Diğer terapilerin aksine Gestalt çift terapisi, bilinmeyeni aramak yerine var olana odaklanır ve aynı zamanda etrafımızdaki her şeyle kaçınılmaz bir ilişki içerisinde olduğumuzu var sayar. Kendimizi anlayabilmenin tek yolunun etrafımızdakilerle olan ilişkimizi incelemekten geçtiği düşünülür.

Gestalt çift terapisi bu esaslardan yola çıkarak çiftlerin sorunlarına odaklanır. Çiftin memnuniyetsizliğini yeşerdiği bağlam içerisinde ele alan bir yaklaşımdır. Bireyler gelişim aşamalarında bazı darbeler alır. İçsel yaralar, ilişkilerimizde yaklaşım, arzu, ihtiyaç ve beklentilerimizi önemli ölçüde belirler. Gestalt çift terapisinde, çiftin birbirini ve kendilerini kesintiye uğratan duygu, davranış ve düşüncelere odaklanır. Çiftin ilişki kurma repertuarını geliştirmeyi hedef alır. Böylece çift yaşam süreçlerini bütünlüğünü koruyarak doyumlu yaşayarak birlikteliğine yön vermeyi öğrenir.

Deneyimler, günlük yaşam, ve farkındalık Gestalt Çift Terapisinin temel unsurlarıdır. Özellikle de zihnin ve bedenin işlevlerinin bir bütüne hizmet etmesi esas alınır. Bu terapinin teorik yanı, yaşamın yapısının kişinin farkındalığına göre oluştuğu iddiasına dayalıdır. Buradan, dolaylı olarak hayata farklı bir açıdan bakan, ve sorunları farklı şekillerde ele alan bir terapi yöntemi ortaya çıkmıştır. Gestalt terapisi sorunlarımızın sebep olduğu sıkıntıları hafifletmekle yetinmez, aynı zamanda sorunu çözmedeki en etkili yolları öğrenmemizi sağlar ve bu gelecekteki sorunların çözülmesine de ışık tutar.

ŞİFA HATUN YAŞAM AKADEMİ ‘SİNDEN Gestalt Çift Terapi Hizmeti alabilirsiniz.